Na czym polega audyt energetyczny

Audyt energetyczny nie jest już pojęciem nieznanym, a korzyści, jakie niesie za sobą jego przeprowadzenie sprawiają, że nad jego przeprowadzeniem zastanawia się coraz większa grupa podmiotów. Jedno z częściej pojawiających się pytań dotyczy więc dziś już nie zasadności tego przedsięwzięcia, ale jego przebiegu.

Audyt energetyczny – czego się spodziewać?

Audyt energetyczny jest ekspertyzą składającą się z kilku części. Na pierwszy plan wysuwa się w tym przypadku inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku, który jest poddawany analizie. Znacznie bardziej interesująca wydaje się jednak profesjonalna ocena tego, w jakim znajduje się on stanie technicznym, pozwala to bowiem na wskazanie, jakie usprawnienia powinny zostać poczynione tak w pierwszej, jak i w dalszej kolejności.

Audytorzy są zobowiązani także do przygotowania wykazu oraz wyboru usprawnień i zalecanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych, przygotowują przy tym również dokumentację, na podstawie której można wybrać optymalny wariant. Ważnym elementem ekspertyzy jest też zarys techniczny oraz szkice przydatne już podczas wprowadzania w życie usprawnień.

Audyt energetyczny jest ekspertyzą, której wykonanie niesie za sobą bardzo konkretne zyski. Jest wskazówką dotyczącą tego, jakie prace powinny zostać wykonane, aby ogrzewanie budynku było znacznie mniej kosztowne. Nie bez znaczenia jest i to, że jego wykonanie umożliwia przystąpienie do projektów związanych z termomodernizacją, które są, przynajmniej częściowo, finansowane przez państwo, zmiany można więc przeprowadzić relatywnie niewielkim kosztem.

Sprawdź ofertę na: Audyty energetyczne – unicon-termo.pl

About Mariusz pisze...