Metody nauki języków obcych

We współczesnych czasach pożądana jest znajomość języków obcych. Oczywiście najpopularniejszym wciąż jest język angielski i niemiecki, ale wraz z upływem czasu coraz chętniej wybierane są również inne języki – hiszpański, włoski, francuski czy rosyjski. Znajomość języków obcych niezaprzeczalnie przydatna jest w sferze zawodowej – łatwiej jest znaleźć pracę czy awansować. Jednak również w życiu prywatnym odczuwamy korzyści płynące z ich znajomości, bowiem wykorzystujemy je chociażby podczas zagranicznych podróży. Zatem nic dziwnego, że zarówno dzieci, jak i młodzież oraz dorośli, coraz częściej uczęszczają na kursy do profesjonalnych szkół językowych, jak na przykład Lander’s.

Metody tradycyjne

Do tradycyjnych metod nauczania języków obcych zalicza się 3 techniki: gramatyczno-tłumaczeniowe, audiolingwalne oraz kognitywne. Są one znane od wielu lat, zatem sprawdzona na wielu kursantach. Pierwsza z nich, skupiona na gramatyce i leksyce, sprawdza się przede wszystkim w czytaniu i rozumieniu. Metoda audiolingwalna polega na jak najczęstszym powtarzaniu słówek czy zdań. Natomiast technika kognitywna kładzie nacisk na przyswajanie reguł obowiązujących w danym języku, co ma pomóc w samodzielnym tworzeniu wypowiedzi. Łatwo zatem wyciągnąć wniosek, że żadna z tych metod nie sprawdzi się samodzielnie. Tylko połączenie wszystkich trzech metod przyniesie pożądane efekty.

Metody alternatywne

Prócz tradycyjnych metod nauczania, jakie stosuje Lander’s, istnieją także metody alternatywne, jak Total physical response (metodę reagowania całym ciałem/TPR) oraz Community Language Learning (CLL). Technika TPR polega na tym, ze lektor daje swoim kursantom takie zadania, by prócz wypowiedzi musieli wykonać pewną czynność. Dzięki temu do działania pobudza się obie półkule mózgu. natomiast w metodzie CLL lektor wciela się w rolę doradcy, dając kursantom niemalże pełną swobodę. Podczas zajęć panuje atmosfera wsparcia i zaufania.

About Mariusz pisze...