Prawa pożyczkobiorcy w umowie pożyczkowej chwilówki

 

Wiele osób, które są w trudnej sytuacji finansowej decyduje się wziąć chwilówkę, np. na spłatę długu. Wiele także decyduje się na chwilowe sfinansowanie wakacji czy zakupu, na który nie stać ich w danym momencie. Jednak nie każdy zdaje sobie sprawę, co konkretnie mogą, a czego nie, jako strona umowy pożyczkowej.

 

Pożyczkobiorca, który zdecydował się na wzięcie pożyczki chwilówki nie musi oddawać jej na koniec terminu. Ma prawo spłacić ją w całości przed jego upływem, a pożyczkodawca nie może uzależniać wcześniejszej spłaty od poinformowania o danym fakcie przez pożyczkobiorcę. Oznacza to, że każdy konsument może spłacić pożyczkę nawet dzień po jej zaciągnięciu. Prawo nie zabraniało do tej pory nałożenia prowizji za spłatę przed terminem, jednak musiała ona być dokładnie określona w umowie w taki sposób, by konsument dokładnie mógł zlokalizować jej obecność. 

 

Jednak sygnałem do zmiany na tym polu może być decyzja  Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 19 września 2019 r. Orzeczono, że jedna z firm pożyczkowych naruszyła zbiorowe interesy konsumenta, odmawiając obniżenia całkowitego kosztu kredytu konsumenckiego o proporcjonalną dla wcześniejszej spłaty część kosztów opłaty przygotowawczej. Prawdopodobnie od tej pory taka będzie właśnie obowiązująca wykładnia i jeśli spłacimy pożyczkę 30-dniową po 15 dniach, to będziemy mogli liczyć na zwrot części odsetek i opłat odpowiednio do ilości dni pozostałych do umówionego terminu spłaty pożyczki.

 

Co ważne, przy wzięciu jakiejkolwiek pożyczki, także pożyczki chwilówki, konsument ma prawo do odstąpienia od umowy. Może to zrobić w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, bez podania przyczyny. Jednak aby skorzystać z tego prawa pożyczkobiorca musi dostarczyć pożyczkodawcy odpowiednie oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wówczas nie ponosi kosztów związanych z tym faktem. Może być jednak zobowiązany do zapłaty odsetek za każdy dzień, w którym dysponował przedmiotem umowy – w tym wypadku pieniędzmi z pożyczki.

 

Ważne w tym kontekście jest także to, że konsument musi zwrócić pieniądze oraz odsetki po odstąpieniu od umowy w przeciągu 30 dni od daty dostarczenia oświadczenia. Kluczem do odpowiedniej współpracy na linii instytucja pozabankowa – klient jest przede wszystkim zrozumienie zasad, jakie rządzą procesami przyznawania pożyczek chwilówek i innych pożyczek pozabankowych.

Szukasz pożyczki na różne potrzeby? Zapoznaj się z ofertą firmy https://pozyczkaplus.pl proponującej pożyczki do 10 tysięcy

About Mariusz pisze...