Zaburzenia nerwicowe

U pracowników z nerwicą można zaobserwować trudności w zakresie przeżywania, zachowania, mogą również występować dolegliwości somatyczne, czyli cielesne. Tego typu problemy rozpatrywana są w kategorii zaburzeń lekowych.
Epidemiologia: co trzeci Polak przynajmniej raz cierpi z powodu zaburzeń nerwicowych. Osoby częściej zgłaszają się po pomoc do lekarzy, ponieważ tym zaburzeniom często towarzyszą dolegliwości cielesne. Ze względu na pozytywne działania leków duża część osób nie podejmuje się się psychoterapii. Ważna jest jednak diagnoza przyczyny, które wywołują lęki, by przeciwdziałać im w przyszłości, a nie sięgać po kolejne leki.

Objawy psychiczne nerwicy u pracowników:

 • uczucie smutku,
 • nadwrażliwość sensoryczna, czyli na bodźce zewnętrzne,
 • nerwowość, szybkie wpadanie w złość,
 • uczucie silnego lęku,
 • trudności z koncentracją, uwagą i pamięcią,
 • mogą pojawiać się czynności oraz myśli o charakterze natręctw

Objawy somatyczne nerwicy u pracowników:

 • zaburzenie pracy autonomicznego układu nerwowego,
 • dolegliwości z różnych narządów,
 • bóle głowy,
 • częste uczucie zmęczenia,
 • zaburzenia sny, trudności z zasypaniem lub budzenie,

Objawy te mogą świadczyć o nerwicy, gdy nie mają somatycznych podstaw, przyczyn tzw. z medycznego punktu widzenia dolegliwości nie powinny występować.

Do przyczyn wystąpienia zaburzeń nerwicowych należy silna sytuacja stresowa (np. choroba, śmierć bliskiej osoby i.in), ale także konflikty. Rozumiane są jako sprzeczności między oczekiwaniami społeczeństwa, a rzeczywistymi pragnieniami osoby, lub konflikt wewnętrzny, między motywami, potrzebami danej osoby. Te trudności często mogą być nieświadome i dlatego osoba nie rozumie skąd się bierze jej stan. Sytuacje takie powodują u człowieka silne napięcia, uczucie niepokoju, lęku.
Celem psychoterapii w leczeniu zaburzeń nerwicowych jest zidentyfikowanie pojawiających się konfliktów, poznanie ich przyczyny i praca nad prawidłowym poradzeniem sobie z tym. Taka właśnie praca pomoże osobie wrócić do lepszego funkcjonowania.

Rodzaje zaburzeń nerwicowych:

 • Neurastenia- szybka męczliwość, przewlekłe uczucie zmęczenia, szybkie wpadanie w złość, utrata sił, zaburzona koncentracja i sem.
 • Dystymia (nerwica depresyjna)- jest to przewlekły rodzaj depresji. Jego przebieg jest znacznie łagodniejszy od depresji klinicznej, jednak trwa znacznie dłużej, bo minimum 2 lata. Osoba dotknięta tym zaburzeniem stara się normalnie funkcjonować, jednak musi wkładać w różne działania więcej siły niż inne osoby, co nie wynika z jej mniejszych zdolności, czy kompetencji.
 • Fobia- odczuwanie nieuzasadnionego lęku na pewne sytuacje lub przedmioty. Często dochodzi do wycofywania się osoby, tak by unikać sytuacji i miejsc powodujących leki.
 • Napady lęku- odczuwanie intensywnego lęku, który często nie jest związany z konkretną sytuacją. Czas trwania to 10-20 minut, a po nim osoba odczuwa duże zmęczenie i wyczerpanie.
 • Lęk uogólniony- nadmierny lęk/ zamartwianie się różnymi aktywnościami i wydarzeniami.

Więcej informacji na: http://www.psychoterapia.org/zaburzenia-nerwicowe-nerwica-przyczyny-objawy-leczenie

About Mariusz pisze...